Regulamin

  1. Przygoda przewidziana jest dla zespołów od 2 do 5 osób.
  2. Przygoda polega na przeszukaniu Komnaty pod kątem wskazówek, haseł, kodów, przedmiotów - które należy łączyć ze sobą w logiczną całość. Treść zagadek jest zarówno w j. polskim jak i angielskim.
  3. W komnacie nie wolno używać siły - należy używać głowy oraz rozumu.
  4. Na wypadek szkód wyrządzonych przez nieodpowiedzialnych uczestników komnata jest rejestrowana przez kamerę - materiał jednak oglądany jest wyłącznie wtedy gdy dochodzi do aktów barbarzyństwa względem własności Hrabiego.
  5. Pierwszy etap przygody trwa 60 minut i liczony jest od momentu wejścia do Komnaty przez Szanownych Uczestników.
  6. Po upływie 60 minut Szanowni Uczestnicy muszą opuścić jej progi.
  7. Jeżeli Szanownym Uczestnikom powiedzie się rozwikłanie wszystkich zagadek mogą rozpocząć drugi etap, który nie jest podyktowany już ograniczeniem czasowym.
  8. Jeżeli Szanownym Uczestnikom nie powiedzie się rozwikłanie wszystkich zagadek to w przypadku braku rezerwacji na kolejną godzinę, mogą za dodatkową opłatą pozostać w pokoju i dalej próbować swoich sił.
  9. Osoby o słabym sercu proszone są zakomunikować o tym fakcie Klucznikowi przed przygodą.

top